KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Uprzejmie informuję, że:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest: „WERA” AGNIESZKA FOJCIK, Nakło Śląskie 42-620, ul. Główna 7A, NIP: 645-145-60-76, biuro@max-ogrodzenia.pl

 

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi pomiędzy Panem/Panią a „WERA” AGNIESZKA FOJCIK, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres email.

 

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

 

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

 

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

 

  1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.